home kontakt
 
 

 
Izdvajamo
 
Stručni tim

U domu je zaposlen i fizioterapeut, koji pruža usluge fizioterapije korisnicima kojima je ona potrebna, a prema unapred predviđenom rasporedu...
 
Kontaktirajte nas
 
SENIOR PLUS 1
Lipovački put 13, Lipovica
Mob: 066/ 88 321 88
www.seniorplus.rs

SENIOR PLUS 2

Darinke Jevrić 40, Višnjička Banja
Mob: 066/ 88 321 88
www.seniorplus2.com
 
 
 
 
O zdravlju naših korisnika svakodnevno brine lekar specijalista kardiolog, a po potrebi se organizuje i dolazak lekara druge specijalnosti.  Medicinska nega i zaštita postoji 24 sata, od strane iskusnih i obučenih medicinskih sestara, posebno osposobljenih za brigu o osobama obolelim od Alchajmerove bolesti i demencije. Dvadesetčetvoročasovna nega pruža se i od strane iskusnih negovateljica, zaduženih za higijenu korisnika i njihovog životnog prostora.

O ishrani korisnika sa brinu naše kuvarice, koje svakodnevno pripremaju obroke u skladu sa planom i preporukom nutricioniste, a prema specificnim potrebama naših korisnika.

 
 
U domu je zaposlen i fizioterapeut, koji pruža usluge fizioterapije korisnicima kojima je ona potrebna, a prema unapred predviđenom rasporedu. Dom ima i svog socijalnog radnika, zaduženog za individualne i grupne aktivnosti, organizaciju društvenih događaja, proslave rođendana i praznika i razne druge aktivnosti kroz intenzivan individualni kontakt.